ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1-67 (จบ)

Hwa Jung Princess Of Light, ซีรีย์พากย์ไทย     30 November 2561

ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ : Hwa Jung Princess Of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์) องค์หญิงจองมยอง พระราชธิดาของพระมเหสีอินมกกับพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่งราชวงศ์โชซอน หลังจากที่พระเจ้าซอนโจสิ้นพระชนม์ องค์ชายควังแฮ (ชาซึงวอน) ซึ่งในขณะนั้นเป็นองค์รัชทายาทจะต้องขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ต่อไป แต่เหล่าขุนนางบางส่วนกลับรวมกลุ่มหารือกันเกี่ยวกับการที่จะทำให้องค์ชายยองชาง ซึ่งเป็นสายเลือดโดยตรงของพระมเหสีอินมกได้ขึ้นครองราชย์แทน องค์หญิงจองมยอง ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น. อากอากาศทางช่อง 3 family

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.3

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.4

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.5

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.6

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.7

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.8

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.9

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.10

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.11

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.12

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.13

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.14

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.15

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.16

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.17

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.18

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.19

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.20

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.21

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.22

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.32

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.33

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.34

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.35

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.36

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.37

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.38

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.39

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.40

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.41

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.42

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.43

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.44

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.45

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.46

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.47

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.48

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.49

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.50

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.51

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.52

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.53

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.54

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.55

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.56

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.57

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.58

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.59

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.60

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.61

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.62

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.63

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.64

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.65

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.66

Hwa Jung Princess Of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.67