ซีรี่ย์เกาหลี Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ)

Jeong Do Jeon     27 February 2562

ซีรี่ย์เกาหลี Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย

ละครพีเรียดดราม่าเข้มข้นและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ “ชองโดจอน” ผู้อยู่เคียงข้างปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน ซึ่งกลายเป็นตำนานของขุนนางมือขวาผู้ร่วมสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.1

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.2

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.3

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.4

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.5

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.6

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.7

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.8

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.9

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.10

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.11

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.12

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.13

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.14

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.15

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.16

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.17

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.18

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.19

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.20

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.21

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.22

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.23

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.24

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.25

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.26

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.27

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.28

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.29

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.30

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.31

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.32

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.33

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.34

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.35

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.36

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.37

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.38

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.39

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.40

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.40

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.41

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.42

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.43

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.44

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.45

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.46

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.47

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.48

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.49

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.50