ซีรี่ย์อินเดีย Phikkhanet Mahathep Aiyara พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.1-101

India-Series ซีรี่ย์อินเดีย, Phikkhanet Mahathep Aiyara, ซีรีย์พากย์ไทย     8 December 2561

ดูซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย

เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.1

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.2

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.3

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.4

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.5

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.6

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.7

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.8

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.9

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.10

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.11

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.12

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.13

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.14

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.15

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.16

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.17

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.18

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.19

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.20

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.21

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.22

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.23

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.24

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.25

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.26

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.27

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.28

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.29

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.30

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.31

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.32

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.33

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.34

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.35

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.36

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.37

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.38

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.39

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.40

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.41

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.42

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.43

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.44

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.45

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.46

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.47

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.48

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.49

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.50

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.51

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.52

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.53

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.54

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.55

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.56

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.57

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.58

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.59

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.60

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.61

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.62

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.63

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.64

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.65

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.66

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.67

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.68

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.69

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.70

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.71

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.72

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.73

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.74

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.75

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.76

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.77

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.78

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.79

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.80

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.81

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.82

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.83

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.84

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.85

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.86

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.87

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.88

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.89

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.90

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.91

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.92

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.93

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.94

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.95

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.96

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.97

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.98

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.99

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.100

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.101

คำค้นหา: