ซีรี่ย์จีน The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.1-60 (จบ)

The Glory Of Tang Dynasty, ซีรีย์พากย์ไทย     22 November 2561

ดูซีรี่ย์จีน The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย

เรื่องย่อ เรื่องราวในสมัยราชวงศ์ถัง หญิงสาวนามเฉินเจินจู แต่งงานกับเจ้าชายหลี่จือ และได้เป็นสนมองค์ชายกวงผิง และมีโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่ง แต่เหตุการณ์กบฎ อานลู่ซาน ทำให้พระนางต้องพลัดพรากจากพระสวามีและใช้ชีวิตอย่างสามัญชน ด้วยความที่พระนางไม่ต้องการให้โอรสมีชีวิตอย่างอัปยศอดสู หนทางสู่ราชบัลลังก์จึงเริ่มต้นขึ้น

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.1

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.2

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.3

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.4

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.5

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.6

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.7

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.8

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.9

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.10

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.11

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.12

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.13

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.14

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.15

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.16

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.17

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.18

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.19

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.20

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.21

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.22

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.23

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.24

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.25

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.26

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.27

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.28

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.29

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.30

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.31

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.32

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.33

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.34

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.35

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.36

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.37

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.38

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.39

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.40

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.41

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.42

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.43

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.44

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.45

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.46

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.47

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.48

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.49

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.50

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.51

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.52

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.53

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.54

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.55

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.56

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.57

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.58

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.59

The Glory Of Tang Dynasty ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.60