ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ซีรี่ย์จีน The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.1-47 (จบ)

25 กรกฎาคม 2564

ดูซีรี่ย์จีน The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย

เธอเป็นนักร้องที่ไม่สวยและไม่มีเสน่ห์ และไม่ได้มาจากครอบครัวที่เพียบพร้อม แต่เธอเป็นคนฉลาดและมีหัวใจที่บริสุทธิ์ เธอคือ เว่ยจื่อฟู ฮองเฮาที่ครองรักกับอย่างยืนยาวถึง 48 ปี จากหญิงชาวบ้านธรรมดา เว่ยจื่อฟู และเว่ยชิงน้องชายที่ทั้งกล้าหาญและสามารถนำชัยชนะมาสู่ฮั่น ด้วยวัยเพียง 18 ปี เว่ยจื่อฟู เป็นคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม ทำให้ผู้คนยกย่องเธอ และมีชื่อเสียงมายาวนาน

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.1

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.2

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.3

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.4

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.5

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.6

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.7

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.8

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.9

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.10

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.11

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.12

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.13

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.14

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.15

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.16

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.17

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.18

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.19

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.20

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.21

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.22

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.23

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.24

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.25

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.26

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.27

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.28

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.29

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.30

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.31

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.32

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.33

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.34

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.35

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.36

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.37

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.38

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.39

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.40

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.41

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.42

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.43

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.44

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.45

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.46

The Virtuous Queen Of Han จอมนางบัลลังก์ฮั่น ซับไทย Ep.47

แนะนำ

Contact Us