ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.1-27

19 สิงหาคม 2565

ดูซีรี่ย์จีน Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย

ดูซีรี่ย์จีน Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย

ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ Time-Limited Love (2022) / Timed Love (2022) การกระตุ้นเครื่องข้ามมิติเวลาโดยบังเอิญในครั้งหนึ่ง ทำให้หลินเสี่ยวซีในมิติ A ถูกพาไปยังมิติ B โจวอวี่เหิงดร.ผู้แสนเย็นชาเพื่อที่จะปกปิดตัวตนของหลินเสี่ยวซีจากมิติ A จึงวางแผนเปลี่ยนสไตล์หลินเสี่ยวซีในมิติ A จากคนที่อ่อนแอมาตลอดให้เป็นเข้มแข็ง ในขณะที่ความรู้สึกดี ๆ ของหลินเสี่ยวซีจากมิติเวลา A และโจวอวี่เหิงเริ่มก่อตัว หลินเสี่ยวซีจากมิติเวลา A ก็กำลังจะหายไปจากมิติเวลา B การกระตุ้นเครื่องข้ามมิติเวลาโดยบังเอิญในครั้งหนึ่ง ทำให้หลินเสี่ยวซีในมิติ A ถูกพาไปยังมิติ B โจวอวี่เหิงดร.ผู้แสนเย็นชาเพื่อที่จะปกปิดตัวตนของหลินเสี่ยวซีจากมิติ A จึงวางแผนเปลี่ยนสไตล์หลินเสี่ยวซีในมิติ A จากคนที่อ่อนแอมาตลอดให้เป็นเข้มแข็ง ในขณะที่ความรู้สึกดี ๆ ของหลินเสี่ยวซีจากมิติเวลา A และโจวอวี่เหิงเริ่มก่อตัว หลินเสี่ยวซีจากมิติเวลา A ก็กำลังจะหายไปจากมิติเวลา B ดูซีรี่ย์จีน Time-Limited Love (2022) / Timed Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย ได้ที่kserie

A teleportation device was accidentally triggered, and Lin Xiaoxi from A dimension was sent to B dimension. Dr. Zhou Yuheng, Gao Leng, hid the identity of A dimension Lin Xiaoxi and gave her advice. Lin Xiaoxi in A dimension changed his weak style and made a strong counterattack. Just as Lin Xiaoxi in A dimension When their relationship with Zhou Yuheng warmed up, Lin Xiaoxi in A dimension was about to disappear in B dimension.A teleportation device was accidentally triggered, and Lin Xiaoxi from A dimension was sent to B dimension. Dr. Zhou Yuheng, Gao Leng, hid the identity of A dimension Lin Xiaoxi and gave her advice. Lin Xiaoxi in A dimension changed his weak style and made a strong counterattack. Just as Lin Xiaoxi in A dimension When their relationship with Zhou Yuheng warmed up, Lin Xiaoxi in A dimension was about to disappear in B dimension.

Native Title : 定时之恋 , Timed Love
Also Known As : Time-Limited Love , Timing of Love , Ding Shi Zhi Lian , 定時之戀
Director : An Dong
Genres : Romance, Fantasy
Actor : Lin Junyi Mufasa

ดูตัวอย่าง

ดูซีรี่ย์จีน รายการตอนทั้งหมด อัพเดทตลอด24ชั่วโมง

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.1

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.2

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.3

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.4

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.5

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.6

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.7

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.8

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.9

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.10

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.11

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.12

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.13

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.14

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.15

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.16

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.17

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.18

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.19

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.20

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.21

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.22

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.23

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.24

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.25

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.26

Time-Limited Love (2022) ขอหยุดรักนี้ไว้ที่เธอ ซับไทย Ep.27

 


ซีรี่ย์แนะนำ

The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย Ep.1-42 (จบ)

แนะนำ

Contact Us