ซีรี่ย์อินเดีย Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.1-127

17 August 2563

ซีรี่ย์อินเดีย Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย

เรื่องราวของเพื่อนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อลิชาเป็นลูกสาวของคนรับใช้ในบ้านในขณะที่ ทาปาสยา เป็นลูกสาวของเจ้าของที่ดินซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ซีรี่ย์อินเดีย อลิชา แรงพิษริษยา ที่เด็กทั้งสองมีฐานะที่แตกต่างกันมาก แต่ก็กลายเป็นเพื่อนรักของกันและกัน อย่างไรก็ตามในความรักมักมีร่องรอยความริษยาเกิดขึ้น เมื่อบุคลิกที่อ่อนหวานของอลิชาชนะหัวใจคนในบ้านของทาปาสยา ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเวียร์ซึ่งเป็นผู้ที่เหมาะสมกับทาปาสยามาหลงรักความเป็นธรรมชาติของอลิชาขึ้นมา มาดูกันว่า ทาปาสยาที่พยายามจะเป็นแบบอลิชาและปฏิเสธความสุขทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเธอจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.1

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.2

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.3

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.4

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.5

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.6

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.7

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.8

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.9

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.10

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.11

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.12

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.13

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.14

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.15

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.16

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.17

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.18

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.19

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.20

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.21

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.22

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.23

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.24

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.25

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.26

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.27

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.28

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.29

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.30

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.31

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.32

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.33

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.34

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.35

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.36

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.37

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.38

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.39

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.40

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.41

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.42

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.43

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.44

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.45

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.46

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.47

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.48

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.49

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.50

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.51

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.52

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.53

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.54

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.55

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.56

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.57

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.58

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.59

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.60

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.61

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.62

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.63

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.64

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.65

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.66

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.67

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.68

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.69

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.70

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.71

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.72

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.73

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.74

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.75

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.76

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.77

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.78

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.79

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.80

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.81

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.82

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.83

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.84

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.85

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.86

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.87

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.88

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.89

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.90

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.91

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.92

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.93

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.94

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.95

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.96

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.97

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.98

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.99

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.100

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.101

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.102

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.103

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.104

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.105

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.106

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.107

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.108

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.109

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.110

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.111

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.112

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.113

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.114

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.115

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.116

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.117

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.118

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.119

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.120

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.121

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.122

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.123

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.124

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.125

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.126

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.127

เรื่องที่เกี่ยวข้อง